História svetového vinárstva

Počiatky pestovania viniča a výroby vína

Víno a pestovanie hrozna sprevádza ľudí už dlhé tisícročia. Olivy, figy a vinič boli jedny z prvých domestifikovaných divo rastúcich plodín. Dôkazy o tom máme z viacerých krajín v oblasti tzv. úrodného polmesiaca. V 6. tisícročí z územia Gruzínska a Arménska, neskôr z Mezopotámie. Po vzniku prvých štátov bolo víno významnou obchodnou komoditou. Obchodovali s ním Egypťania, Mínojci na Kréte, aj Gréci.

Gréci a Rimania

Práve Gréci stáli za významným rozšírením znalosti pestovania viniča. Zakladali kolónie po celom pobreží Stredozemného mora. Všade, kde na to boli vhodné podmienky, zakladali nové vinice. Hrozno a výroba vína sa tak dostali do mnohých oblastí, ktoré sú vinárskymi veľmocami dodnes. Touto cestou sa víno dostalo na Sicíliu, do Talianska aj na juh Francúzska. Pestovanie viniča neskôr rozširovali najmä Rimania. Tak ako sa rozširovala Rímska ríša, postupne vznikali nové oblasti pestovania viniča. V čase panovania cisára Marca Aurélia koncom 2. storočia sa hranica ríše posunula až na Dunaj a Rýn. Na území Slovenska bolo v tomto období niekoľko predsunutých rímskych táborov. Pravdepodobne oni priniesli prvý šľachtený vinič na územie dnešného Slovenska a do podunajskej oblasti Rakúska.

Stredovek

Rozpad Rímskej ríše priniesol úpadok vinárstva. Veľké sťahovanie národov viniciam neprialo a mnohé spustli. Ďalší rozvoj nastal až v 8. storočí v čase panovania cisára Karola Veľkého. V období križiackych výprav stúpol význam pobrežných miest Janova a Benátok, ktoré sa stali novými strediskami obchodu s vínom. Neobchodovalo sa iba s talianskym vínom, po celej Európe sa predávali vína francúzske, nemecké, neskôr aj španielske a portugalské.

Kolumbovo pristátie v Amerike znamenalo o pár desaťročí rozšírenie európskeho viniča aj na americký kontinent. V 16. storočí boli vinice v južnej Amerike, v dnešnom Čile a Argentíne. V čase stredoveku bolo víno oveľa bezpečnejšou tekutinou ako voda, stalo sa preto ešte rozšírenejším. Pili ho králi, šľachtici, ale aj obyčajní ľudia. Väčšinou to boli lokálne odrody pestované v najbližšom okolí.

Novovek

V 16. - 18. storočí sa svet začal výrazne meniť. Novovek priniesol kapitalizmus a ten zase zrušenie stredovekých cechových obmedzení, mýt a colných poplatkov. Z lokálnych trhov sa stali národne a medzinárodné. K ľuďom sa tak dostávali zaujímavé vína z rôznych oblastí ako bol Tokaj, Madeira či Marsala. 18. - 19. storočie bolo doslova vinárskou revolúciou. Presadilo sa fľašovanie do sklenených fliaš s korkovou zátkou, dosládzanie repným cukrom a stabilizovanie sírou.

Na pokraji skazy

Globalizované vinárstvo prinieslo aj takmer úplnú skazu odvetvia. V roku 1847 sa vďaka americkým odrodám dostala do Francúzska múčnatka, v roku 1878 sa rozšírila perenospóra a o dva roky neskôr čierna škvrnitosť plodov. Najväčšou katastrofou však bolo rozšírenie fyloxéry viničovej v roku 1863. Do Európy sa dostala z východného pobrežia USA, kde rástol divo rastúci vinič odolný voči tomuto škodcovi. Európske odrody v priebehu niekoľkých rokov takmer nenávratne zničil, napádal koreňovú sústavu a totálne zdevastoval európske vinohrady. Len vo Francúzsku bolo koncom 19. storočia zničených takmer 3 milióny hektárov vinohradov. Ukázalo sa, že jediným spôsobom záchrany je zaštepenie európskych odrôd na americké odolné podpníky. Výsledkom je, že pravdepodobne 85% svetových vinohradov je na amerických podpníkoch.

20. storočie a súčasnosť

Ďalšiu recesiu priniesla 1. a 2. svetová vojna. Obdobie rozvoja začalo až po skončení 2. svetovej vojny. Veľký rozvoj mechanizácie priniesol nárast kvantity na úrok kvality. Aj keď Európa stále vedie v produkcii vína, presadili sa nové oblasti v severnej a južnej Amerike či Austrálii. Posledné desaťročia sa opäť nesú v znamení kvality. Tak kvalitné vína, aké pijeme dnes, pravdepodobne nepili ľudia nikdy.

Tým, že mnohé odrody sú rozšírené po celom svete, za výnimočné sa považujú vína, ktoré charakterizuje neobvyklý terroir, individualita, výnimočná a nezameniteľná chuť. Je vynikajúce, že vo svetovej konkurencii sa presadzujú mnohé slovenské vína a mnohí výrobcovia, čo dokazujú desiatky ocenení z najväčších svetových súťaži vín.