Profil firmy VINOPA Vinné

pic

„Exkluzívne vína s noblesou“

Firma Vinopa-Vinné vznikla v roku 1997. Nadväzuje na bohatú vinohradnícku tradíciu v obci Vinné, v ktorej prvá písomná zmienka pochádza z roku 1249. Firma sa zaoberá spracovaním hrozna a výrobou vín, hlavne z regiónu Vinné, Kaluža a Trnava pri Laborci. Ďalej sa zaoberá poradenskou činnosťou pri pestovaní viniča a výrobe vína. V priestoroch bývalej Starej školy spracováva a vyrába prírodné vína, ktoré sú dopestované na úpätí kopcov Zemplínskej Šíravy. Vodná plocha s rozlohou 33,5 km2 vytvára osobitnú mikroklímu a vínam dáva typický charakter pre spomínaný vinohradnícky región. Firma vo svojej produkcii vyrába hlavne suché biele a červené vína.

Vo svojom sortimente ponúka širokú paletu vín s prívlastkom, ktoré boli vysoko ocenené na domácich ale aj zahraničných výstavách. Región, v ktorom firma pôsobí, v srdci Zemplína, svojimi vhodnými pôdnymi a klimatickými podmienkami dáva záruku vysokej kvality, ktorá uspokojí aj tých najnáročnejších zákazníkov.

História vinárstva v obci Vinné

pic

Predpokladané začiatky pestovania viniča v chotári obce

Názov obce Vinné je jedinečný v celom regióne. Podľa historikov odráža lokalitu, kde sa pestovalo víno. Bola natoľko jedinečná, že sa to odrazilo v neskoršom názve dediny. Podľa jazykovedného rozboru sa tak stalo dávno pred príchodom Maďarov na toto územie.

Názov dediny prešiel nezmenený v tvare Vinna takme do všetkých listín. Historici predpokladajú, že vinič sa v tejto lokalite pestoval na základe rímsko-panónskych tradícii možno už od 6. storočia. Táto skutočnosť sa potom odrazila na názve dediny ešte v čase príchodu prvých Slovanov do tejto oblasti.

romansky kostolik

Románsky kostolík pre mníchov z neznámeho kláštora

Víno bolo neoddeliteľnou súčasťou cirkevných obradov a tradícii. Mnísi boli takmer v celej Európe zároveň aj vinohradníkmi. Najväčšie vinohrady patrili dlhé stáročia práve cirkevným inštitúciam. Oslobodenie od poplatkov a daní dávalo cirkvi možnosť s vínom obchodovať, vďaka čomu zvyšovala svoje bohatstvo.

V katastri obce Vinné bol v 2. polovici 20. storočia na vrchu Senderov objavený románsky kostolík, ktorý slúžil mníchom neznámeho kláštora. Výstavba kostola sa predpokladá v 12. storočí. Zároveň je veľmi pravdepodobné, že mnísi boli v tejto lokalite aj vinohradníkmi.

pic

Prvá písomná zmienka o obci Vinné

Prvá písomná zmienka o obci Vinné pochádza z roku 1249, keď ju získal istý Jakov od Sebeslavovho syna Petra. V tomto roku sa spomína aj fara. Aj keď prvé písomné zmienky obsahujú väčšinou majetkové záznamy, v tejto konkrétnej listine sa o víne a viniciach priamo nepíše.

O vinárskom charaktere dediny nemôžu byť žiadne pochybnosti. Dokazuje to aj erb, kde je v modrom štíte veľký strieborný vinohradnícky nožík, sprevádzaný zľava zlatou osemhrotou hviezdou a sprava zlatým privráteným polmesiacom. Vinohradnícky nôž je podľa sv. Písma symbolom mieru. Hviezda a mesiac sú znakmi času.

pic

Písomne doložené vinice v chotári obce Vinné

V roku 1336 sú v listinách priamo uvádzané vinice v chotári obce. Rok predtým sa uvádza mlyn. Vinné patrilo do panstva Michalovce patriacemu rodu Staray zo Starého. Hlavným sídlom panstva bolo mestečko Michalovce.

Niekedy v tomto čase si vlastníci dediny postavili na kopci nad dedinou aj stredoveký hrad Vinné, ktorý okrem obranných úloh plnil aj funkciu skladu vína. Jeho vínne pivnice sa podarilo v posledných rokoch vyčistiť a opraviť.

pic

Vznik firmy Vinopa Vinné

Firma Vinopa-Vinné vznikla v roku 1997. Nadväzuje na bohatú vinohradnícku tradíciu v obci Vinné, v ktorej prvá písomná zmienka pochádza z roku 1249. Firma sa zaoberá spracovaním hrozna a výrobou vín, hlavne z regiónu Vinné a Zemplínskej Šíravy.

Ďalej sa zaoberá poradenskou činnosťou pri pestovaní viniča a výrobe vína. V priestoroch bývalej Starej školy spracováva a vyrába prírodné vína, ktoré sú dopestované na úpätí kopcov Zemplínskej Šíravy.

pic

Súčasnosť

V súčasnoti sa firma Vinopa Vinné venuje najmä dorábaniu kvalitných akostných vín s prívlastkom. Neprodukuje víno vo veľkom. Snaží sa dávať dôraz najmä na kvalitu.

Kvalitu našich vín zvýrazňuje najmä jedinečný terroir sopečno andezitového podložia s mikroklímou južných svahov v blízkosti veľkej vodnej plochy Zemplínskej Šíravy.

Technológia

Firma Vinopa - Vinné obrába v súčasnosti približne 0,5 hektára vinohradov a víno vyrába aj z nakúpeného hrozna. Na výrobu dobrého vína je potrebné dobré hrozno. Touto základnou zásadou sa u nás riadime všetci. Firma Vinopa - Vinné sa zameriava na výrobu odrodových vín akostných a vín s prívlastkom. Pri spracovaní hrozna a výrobe vína sa vychádza zo starých, tradičných postupov, založených na čo najšetrnejšom zaobchádzaní so surovinou, doplnených najmodernejšími poznatkami vedy a výskumu v oblasti vinárstva. Našou snahou je prezentovať vína ako prírodný produkt, preto vína vyrábame a dodávame bez chemickej stabilizácie, čo vínu dáva priestor na zrenie vo fľaši a pri vhodnom uskladnení má priestor aj na niekoľkoročné fľašové vyzrievanie. Všetky tieto vína sú plnené do fliaš. Sú to vína s označením pôvodu hrozna, jeho odrody a ročníka – vína s „rodným listom“, v ktorých sa naplno prejavuje výnimočný potenciál Východoslovenskej oblasti. Nevšedne vyrovnaná a lahodná chuť vín Vinopa - Vinné súvisí s tým, že vinohrady ležia na slnečných juhozápadných svahoch Vihorlatských vrchov, ktoré poskytujú jedny z najlepších pôdno-klimatických podmienok na Slovensku. Množstvo slnečných dní spolu s úrodnou pôdou dodávajú vínam nenapodobiteľnú chuť, vôňu i farbu, ich ušľachtilú a atraktívnu podobu. Výrobky firmy Vinopa - Vinné sú dodávané len do vybraných vinoték, gastro zariadení a individuálnym odberateľom.

Ocenenia

Vinárstvo Vinopa Vinné dosahuje neustále najvyššie ocenenia za vysoko kvalitné naturálne prírodné vína na domácich aj medzinárodných výstavách, o čom sa môžete presvedčiť aj sami ochutnaním týchto jedinenčných, výhradne slovenských vín. "IN VINO VERITAS."

Ing. Jozef Pado

pic

Pochádzam z rodiny, ktorá sa zaoberala vinohradníctvom a výrobou vína od polovice 50. rokov minulého storočia. V náväznosti na rodinnú tradíciu som strednú školu v roku 1963-67 absolvoval v Modre vo Vinohradníckej a ovocinárskej škole. Po skončení som v rokoch 1967-72 vyštudoval VŠZ Brno - odbor Vinohradníctvo a Vinárstvo v Lednici na Morave.

Po jej skončení som pôsobil v 70-rokoch ako agronóm - vinohradník v bývalom JRD Vinné, kde som sa staral o 80ha vinohradov a pivničné hospodárstvo. Začiatkom 80. rokov až do roku 1997 som pracoval ako riaditeľ Vinárskych závodov Sobrance - Tibava, kde bol prudký rozvoj vinohradníctva a vinárstva, kde sme ročne zakladali 20-30ha vinohradov s dôrazom na nové špičkové odrody Devín, Dunaj, Bakkus a iné.

V roku 1997 som založil vlastnú vinársku firmu vo Vinnom s názvom Vinopa Vinné, kde sa venujem pestovaniu hrozna a následne výrobe vína čisto z regiónu Vinné a Zemplínskej Šíravy. Vo vinárstve sa stále snažíme dorábať čisté odrodové vína s dôrazom na autenticitu regiónu. Svoje dlhoročné skúsenosti využívam ako odborný garant na medzinárodných výstavách vín vo Vinnom a zúčastňujem sa ako odborný degustátor na mnohých výstavách v rámci SR, Čiech a Moravy.